create counter
AYIKLANMIŞ JUMBO KARİDES

Karideste, ayıklanmış ya da bütün (kafa üzerinde) gibi iki ana seçenek var... Daha sonra yerli yada ithâl gibi alt kollara ayrılıyor. En sonunda ise kalibrasyon geliyor.. Örneğin 4-6, 6-10, 10-16, 16-25 gibi... Bu rakamlar, bir kilo karideste kaç adet bulunduğunu ifade ediyor. Örneğin 10-16 dediğimiz karides, bir kiloda en fazla 16 adet ya da en az 10 adet olduğunun göstergesi.

Glase (Glasing) oranı fiyatları doğrudan etkiliyor. Bazı üretici firmalar (Yurt dışı da dahil) fiyatı aşağıda tutabilmek için, bir kilo karidese, bir kilo glasing (su kaplama) yapıyorlar.
Dolayısı ile, bir kilo diye aldığınız karidesin pakedini çözdüğünüzde yarım kilo net et alıyorsunuz.